"... The problems of citizens expelled from all occupied regions and now living as refugees and internally displaced persons are the problem number one for us and for me personally".
HESABATLAR
HESABATLAR Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən 2021-ci il ərzində görülmüş işlər barədə Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən 20...
HESABATLAR Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən 2020-ci il ərzində görülmüş işlərlə bağlı Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən 20...
HESABATLAR Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən 2018-cı il ərzində görülmüş işlər barədə Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən 2018-cı il ərzində görülmü...
HESABATLAR Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən 2017-cı il ərzində görülmüş işlər barədə Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən 2017-cı il ərzində görülmü...
HESABATLAR About the work done during 2016 by State Committee on deals of Refugees and IDPs About the work done during 2016 by State Committee on deals of Refugees and IDPs    INFORMATION    T...
HESABATLAR On the works done by the State Committee on Deals of Refugees and Internally Displaced Persons during 2015  On the works done by the State Committee on Deals of Refugees and Internally Displaced Persons duri...
HESABATLAR On works performed within 2014 year by the State Committee of the Republic of Azerbaijan for Affairs of Refugees and Internally Displaced Persons On works performed within 2014 year by the State Committee of the Republic of Azerbaijan for Affairs...
HESABATLAR On works performed within 2013 year by the State Committee of the Republic of Azerbaijan for Affairs of Refugees and Internally Displaced Persons On works performed within 2013 year by the State Committee of the Republic of Azerbaijan for Affairs...
HESABATLAR On works performed within 2012 year by the State Committee of the Republic of Azerbaijan for Affairs of Refugees and Internally Displaced Persons On works performed within 2012 year by the State Committee of the Republic of Azerbaijan for Affairs...
HESABATLAR About the works done by the State Committee for Affairs of Refugee and Internally Displaced Persons of the Republic of Azerbaijan within 2011 About the works done by the State Committee for Affairs of Refugee and Internally Displaced Persons ...
HESABATLAR About the works done by the State Committee for Affairs of Refugee and Internally Displaced Persons of the Republic of Azerbaijan within 2010 About the works done by the State Committee for Affairs of Refugee and Internally Displaced Persons ...
HESABATLAR On works performed within 2009 year by the State Committee of the Republic of Azerbaijan on deals of Refugees and Internally Displaced Persons On works performed within 2009 year by the State Committee of the Republic of Azerbaijan on deals of...
HESABATLAR On works done by State Committee of the Republic of Azerbaijan on the affairs of Refugees and Internally Displaced Persons for in 2004-2008 On works done by State Committee of the Republic of Azerbaijan on the affairs of Refugees and Intern...