"... The problems of citizens expelled from all occupied regions and now living as refugees and internally displaced persons are the problem number one for us and for me personally".
MÜVƏQQƏTİ MƏSKUNLAŞMA YERLƏRİNİN LƏĞVİ
Print

Çadır düşərgələri və onların ləğvi haqqında ümumi məlumat

 

Əsası xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan neft strategiyası öz bəhrəsini verməyə başlayan andan ilk vəsait    qaçqın və məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilərək Azərbaycanda mövcud olmuş 12 çadır düşərgəsindən Biləsuvar rayonu ərazisindəki 5-i 2003-cü ildə, Bərdə və Ağcabədi rayonlarındakı 4-ü 2006-cı ildə və Saatlı, Sabirabad rayonları ərazisindəki 3-ü isə 2007-ci ildə ləğv edilmişdir. 

 

 

Məcburi köçkünlərin müvəqqəti məskunlaşdıqları rayonlar

ailə

nəfər

Qeyd

1

 

Biləsuvar rayonu

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq fərmanlarına əsasən yeni qəsəbələr salınmış və çadır düşərgələri 2003-cü ildə ləğv edilmişdir

1 №-li çadır düşərgəsi

881

3729

2 №-li çadır düşərgəsi

876

3787

3 №-li çadır düşərgəsi

892

3730

4 №-li çadır düşərgəsi

928

3688

5 №-li çadır düşərgəsi

1004

3888

Cəmi:

4581

18822

2

Bərdə rayonu

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq  sərəncamına əsasən yeni qəsəbələr salınmış və çadır düşərgələri 2006-cı ildə ləğv edilmişdir

1 №-li çadır düşərgəsi

763

2935

2 №-li çadır düşərgəsi

751

3066

“Türk Qızıl Ay” çadır düşərgəsi

1487

5662

3

Ağcabədi rayonu

 

“Türk Qızıl Ay” çadır düşərgəsi

792

3030

 

Cəmi:

 792

3030

4

Sabirabad rayonu

Dövlət Proqramına uyğun olaraq təzə qəsəbələr salınmış və respublikada olan sonuncu çadır düşərgələri 2007-ci ilin dekabr ayında ləğv edilmişdir

 

“Qalaqayın” çadır düşərgəsi

1914

8523

5

Saatlı rayonu

 

1 №-li çadır düşərgəsi

1072

3816

 

2 №-li çadır düşərgəsi

483

1747

 

Cəmi :

1555

5570

                 Yekun cəmi:

3110

 11133